Contributie

Bij lidmaatschap hoort contributie.

De contributiebijdrage bedraagt €86 per seizoen. De bijdrage is inclusief kosten lidmaatschap KNHB en exclusief de eenmalige borg voor de kleding van € 25,–

In September worden de contributienota’s verstuurd met het verzoek de bijdrage vóór 15 oktober over te maken op bankrekening nummer NL93RABO0150351291, ten name van Vereniging GP Bulls te Nuenen.

Afspraken

De volgende punten willen we nogmaals bij de spelers en ouders onder de aandacht brengen.

  • Graag zien wij dat spelers uiterlijk om 19.00 uur aanwezig zijn zodat de training daadwerkelijk om 19.15 uur kan beginnen. Ook toiletbezoek graag voor aanvang van de training.
  • Bij afwezigheid zo mogelijk voor 18.00 uur telefonisch afmelden bij de trainer van je eigen team. Liever niet per mail, deze wordt niet altijd meer gelezen voor een training. Veel afwezigheid kan gevolgen hebben voor je positie binnen het team.
  • Trainers/coaches bepalen per wedstrijd wie er speelt en hoe lang. Wanneer hier vragen over zijn kunnen deze met de eigen trainer besproken worden op een geschikt moment. Liever niet tijdens een wedstrijd.

Aanmelden als lid

Afmelden als lid

Afmelden dient schriftelijk of per e-mail te geschieden voor 30 juni van het verenigingsjaar via de ledenadministratie.

Secretariaat vereniging GP Bulls
T.a.v. Myra Rulo
Emailadres: vereniging@gpbulls.nl

 

 

Samenwerkingsverband

Overige Rolstoelhockey verenigingen