Groepsfoto

Contributie

Bij lidmaatschap hoort contributie.
De contributiebijdrage bedraagt €86 per seizoen. De bijdrage is inclusief kosten lidmaatschap KNHB en exclusief de eenmalige borg voor de kleding van € 25,–
In September worden de contributienota’s verstuurd met het verzoek de bijdrage vóór 15 oktober over te maken op bankrekening nummer NL93RABO0150351291, ten name van Vereniging GP Bulls te Nuenen.

Afspraken

De volgende punten willen we nogmaals bij de spelers en ouders onder de aandacht brengen.

Aanmelden als lid

Naam(Vereist)

Afmelden als lid

Afmelden dient schriftelijk of per e-mail te geschieden voor 30 juni van het verenigingsjaar via de ledenadministratie.

Secretariaat vereniging GP Bulls

T.a.v. Myra Rulo

Emailadres: vereniging@gpbulls.nl

Samenwerkingsverband